Hier bent u:

AVG

Privacybeleid
Schoolbestuur Lauwers & Eems vindt de privacy van leerlingen en medewerkers belangrijk. Daarom wordt al geruime tijd gewerkt aan maatregelen die ervoor zorgen dat deze privacy zo goed mogelijk beschermd wordt. Naast het laten opstellen van een kloppend beleid betekent dit ook dat we afspraken maken met leveranciers. Ook werken we binnen de school aan bewustwording.

Momenteel wordt het privacybeleid beoordeeld door de GMR. Het betreft de volgende documenten:

Document  Omschrijving Status 

Beleidsplan Informatiebeveiliging en privacy

Overkoepelend beleidsplan met daarin de afspraken  Ter instemming bij GMR

Privacyreglement en toelichting voor ouders

Inhoudelijke toelichting Ter instemming bij GMR

Informatie privacy voor de schoolgids - algemeen gedeelte

Algemene beschrijving van doelstellingen van het beleid Ter instemming bij GMR


Deze documenten kunt u na de formele instemming van de GMR op deze pagina downloaden. Het bestuur heeft verder ondersteunende documentatie en registers opgesteld die in praktische zin de uitvoering van dit beleid ondersteunen.

Functionaris Gegevensbescherming
Iedere onderwijsstichting is verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Deze functionaris ziet toe op het naleven van het beleid en de bewustwording bij medewerkers. Voor ons bestuur is dit Ferenc Jacobs.

Heeft u vragen of tips over de manier waarop wij met dit onderwerp omgaan? Dan kunt u een bericht sturen naar privacy@lauwerseneems.nl.

privacyverklaring op de website.pdf
 

PrintPagina printen