Hier bent u:

GMR vergaderdata en verslagen

Wanneer u in onderstaand vergaderschema de betreffende GMR vergadering aanklikt, kunt u de notulen van deze vergadering inzien.

De vergaderingen van onze GMR vinden roulerend plaats op één van onze scholen.
 
Vergaderschema 2018-2019 (19.30-22.00 uur)
woensdag 26 september 2018
woensdag 7 november 2018
maandag 17 december 2018
donderdag 31 januari 2019
donderdag 21 maart 2019
donderdag 18 april 2019
woensdag 5 juni 2019
maandag 8 juli 2019
 
Verslagen 2017-2018
25 september 2017 
8 november 2017
19 december 2017
1 februari 2018
15 maart 2018
17 april 2018
30 mei 2018
16 juli 2018

 
PrintPagina printen