Hier bent u:

Koersplan

Het koersplan behelst de periode 2014-2018. De werkingsperiode is in 2019 verlengd.
Voor een exemplaar van het koersplan, verwijzen wij u naar de website van het Schoolbestuur L&E.
PrintPagina printen