Hier bent u:

GMR vergaderdata en verslagen

Wanneer u in onderstaand vergaderschema de betreffende GMR vergadering aanklikt, kunt u de notulen van deze vergadering inzien.

De vergaderingen van onze GMR vinden roulerend plaats op één van onze scholen.
 
Vergaderschema 2021-2022
Tijdstip: 19:30 - 22:00 uur
          
Dinsdag 14 maart 2023   aanvang 19:30 uur
Donderdag 20 april 2023 aanvang 20:00 uur
Maandag 26 juni 2023     aanvang 19:30 uur


Verslagen 2020-2021

09 september 2020
02 december 2020
10 maart 2021

12 januari 2021
21 april 2021
30 juni 2021

29 september 2021
8 december 2021


Verslagen 20218-2019


26 september 2018
7 november 2018
17 december 2018
31 januari 2019
21 maart 2019
18 april 2019
5 juni 2019
8 juli 2019

Notulen 8 juli 2019 gecorrigeerd
Notulen 30-09-2019 
Notulen 05-11-2019  


 
Verslagen 2017-2018
25 september 2017 
8 november 2017
19 december 2017
1 februari 2018
15 maart 2018
17 april 2018
30 mei 2018
16 juli 2018

 
PrintPagina printen