Hier bent u:

GMR vergaderdata en verslagen

Wanneer u in onderstaand vergaderschema de betreffende GMR vergadering aanklikt, kunt u de notulen van deze vergadering inzien.

De vergaderingen van onze GMR vinden roulerend plaats op één van onze scholen.
 
Vergaderschema 2021-2022
Tijdstip: 19:30 - 22:00 uur
          
Dinsdag 28 september 2021    
Woensdag 8 december 2021
Donderdag 20 januari 2022
Donderdag 10 maart 2022  
Woensdag 20 april 2022
Dinsdag 28 juni 2022


Verslagen 2018-2019   


26 september 2018
7 november 2018
17 december 2018
31 januari 2019
21 maart 2019
18 april 2019
5 juni 2019
8 juli 2019

Notulen 8 juli 2019 gecorrigeerd
Notulen 30-09-2019 
Notulen 05-11-2019  

 
Verslagen 2017-2018
25 september 2017 
8 november 2017
19 december 2017
1 februari 2018
15 maart 2018
17 april 2018
30 mei 2018
16 juli 2018

 
PrintPagina printen