Hier bent u:

Schoolgids en integriteitscode

Schoolgids
Alle scholen binnen het schoolbestuur van Lauwers en Eems geven een eigen schoolgids uit. In de schoolgids staan allerlei gegevens die betrekking hebben op de eigen school. Deze schoolgids is ook te vinden op de eigen website van de scholen.
Onderdeel van de schoolgids is de bovenschoolse schoolgidstekst waar u informatie kunt vinden die voor alle scholen van Lauwers en Eems van toepassing is.
De schoolgids is een document waar zowel de directeur-bestuurder als de MR, door middel van een vaststellingsovereenkomst hun goedkeuring aan geven. Dit document wordt toegezonden aan de Inspectie van het Onderwijs.


Integriteitscode
Wij vinden het belangrijk dat alle betrokkenen (leerlingen, medewerkers, ouders, externen) vertrouwen hebben in ons als organisatie en in de mensen die met elkaar het gezicht van onze school bepalen. Dat is waarom wij een integriteitscode hebben opgesteld. Via deze link kunt u het document inzien.
PrintPagina printen