Hier bent u:

Aanmelden leerling

Contact
Wilt u nader kennis maken, de school bekijken en bij de kleuter- of andere groepen binnenlopen? Dat kan. U kunt een afspraak maken met de schoolleider van één van onze scholen. De schoolleider
zal u rondleiden en vertelt u graag meer over de school.
In het voorjaar organiseren we altijd een open middag. Ouders kunnen dan (met hun kind) de school bezoeken. Ze worden rondgeleid en in de gelegenheid gesteld vragen te stellen.
Aanmelden
U kunt uw kind het hele jaar door aanmelden. Het is voor ons echter erg belangrijk dat u uw kind op tijd (het liefst voor 1 mei) aanmeldt. Wij kunnen dan tijdig het aantal nieuwe leerlingen vaststellen om zo tot een goede groepsverdeling te komen. Mocht u al een keuze hebben gemaakt voor één van onze scholen, dan kunt u een aanmeldformulier afhalen bij de betreffende school of via de website van de school uw kind aanmelden.  

 
Informatie over basisscholen
Alle ouders/verzorgers van kinderen die in een schooljaar 3 jaar worden, krijgen van de Rijksoverheid een folder om hen te informeren over de keuze van een basisschool. Deze folder en gids zijn ook te downloaden op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/basisschool-kiezen.
Voor vragen over school en onderwijs kan gebeld worden met het gratis nummer 0800-5010.
Zakelijke gegevens van alles scholen in Nederland kunnen worden gevonden op www.scholenopdekaart.nl.

 
PrintPagina printen