Hier bent u:

Missie & Visie

Missie en visie
Lauwers en Eems staat voor het bieden van algemeen toegankelijk en kwalitatief hoogstaand onderwijs met het doel leerlingen maximale ontwikkelingskansen te bieden. Iedere leerling heeft het recht zichzelf te zijn en krijgt de kans om zijn of haar aanleg te ontplooien.
Daarnaast zien wij het als onze verantwoordelijkheid om onze medewerkers mogelijkheden te bieden hun talenten te ontwikkelen. In onze ogen kunnen wij alleen kwalitatief goed onderwijs geven in een omgeving die veilig en stabiel is, waar ruimte is voor ieder individu en waar aandacht is voor elkaar. Met ouders vormen wij samen een intensief educatief partnerschap.

Kernwaarden
Onze kernwaarden zijn waarden die we allemaal onderschrijven en die ten grondslag liggen aan onze werkwijze in de dagelijkse praktijk. Ze vormen samen met ons openbare karakter onze identiteit. Onze kernwaarden zijn:
  • Veilige en stabiele omgeving
    Iedereen heeft een stabiele en veilige basis nodig om te kunnen groeien. Een omgeving die hen opvangt als het tegenzit, die hen overeind helpt en die richting geeft.
  • Ruimte voor ieder individu
    Hoe mensen zich ontwikkelen is per persoon verschillend. Ieder mens is uniek. Dat moeten we erkennen, respecteren en stimuleren.
  • Aandacht voor elkaar/verbondenheid met elkaar en de omgeving
    Alleen in een omgeving waar aandacht is voor elkaar kunnen mensen tot bloei komen. Daarom werken we aan goede onderlinge relaties. Tezamen vormen wij effectieve leer- en leefgemeenschappen.

Het volledige koersplan 2021-2024 vindt u hier.
PrintPagina printen