Hier bent u:

Samenwerkingsschool Op Wier

Adres:
Schoolstraat 28
Postcode/Plaats:
9891 BE Ezinge
Telefoonnummer:
0594-628001
Website:
Directeur:
Petra van der Molen
Schoolleider:
Samenwerkingsschool Op Wier
·    wil een moderne school zijn voor de bevolking van Ezinge en wijde omgeving.
·    wil een school zijn waar geleerd wordt rekening met elkaar te houden en waar      
      respectvol wordt omgegaan met verschillen; dit is herkenbaar in het gedrag  
     van personeelsleden en wordt overgedragen op kinderen
·    wil een school zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen.

Visie op onderwijs en opvoeding
·    De school gaat uit van het unieke van elk kind en houdt daarom nadrukkelijk
      rekening met de verschillen tussen kinderen. Zij streeft naar adaptief onderwijs
      waarin aandacht is voor vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking
·    Naast aandacht voor het unieke van elk kind, willen we kinderen leren rekening
      met elkaar te houden en leren samenwerken, met respect voor verschillen
·    We streven naar een harmonische en evenwichtige ontwikkeling van "hoofd,    
      hart en handen"
·    Het kind in een veilige omgeving helpen zichzelf te zijn om een positief zelfbeeld
      te kunnen ontwikkelen
·    Het bijbrengen van noodzakelijke kennis en vaardigheden en het ontwikkelen
      van een kritische zin
·    In het onderwijsaanbod wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de
     verschillende achtergronden qua godsdienst en levensbeschouwing. De school
      leert de leerlingen hiermee om te gaan vanuit een respectvolle houding
·    Het kind voorbereiden op een plek in de maatschappij
·    Opvoeden vindt plaats in een wisselwerking tussen school en ouders, daarom
      worden ouders actief betrokken bij de school
·    Ouders en leerkrachten vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie voor de
     leerlingen
·    Vieringen zijn hoogtepunten in een schoolleven en hebben een grote vormende
     waarde; de gehele schoolgemeenschap wordt hier zoveel mogelijk bij betrokken
PrintPagina printen