Hier bent u:

o.b.s. De Noordster

Adres:
Burg. Geerlingstraat 2
Postcode/Plaats:
9988 SC Usquert
Telefoonnummer:
0595-423690
Directeur:
Anne Praktiek
Schoolleider:

o.b.s. De Noordster
 
Op OBS De Noordster vinden we het belangrijk dat de kinderen naar vermogen prestaties leveren. In onze school staat de oefening in de basisvaardigheden (lezen, taal, rekenen en schrijven) centraal. Daarnaast vinden we het ook erg belangrijk dat kinderen opgroeien tot fijne, sociale mensen in een omgeving waarin iedereen zich gezien weet.
In onze visie is het dus belangrijk dat onze kinderen:

• Tolerant zijn en met respect omgaan met anderen;

• Normen en waarden mee krijgen die leven in onze maatschappij;

• Optimale kansen worden geboden zich te ontwikkelen al naar
   gelang hun mogelijkheden;


• Een hoeveelheid kennis en vaardigheden meekrijgen, die hen in
   staat stelt aan het vervolgonderwijs te kunnen deelnemen en zich
   te ontwikkelen tot volwaardig deelnemer aan onze samenleving.


We vinden het belangrijk dat kinderen vooral met plezier naar school en daarna weer fluitend naar huis gaan. De sfeer op school moet zo zijn, dat kinderen en leerkrachten goed in hun vel zitten. Een sfeer van acceptatie, vriendelijkheid, vertrouwen en veiligheid is hierbij essentieel. In school moet ieder leren reke­ning te houden met een ander, verdraagzaam, maar ook behulpzaam te zijn. Als een kind zich veilig voelt, zal het zich ook beter ontwikkelen.

Wij streven naar een grote mate van openheid naar ouders, opdat er een wederzijds vertrouwen tot stand komt. Door middel van dagelijkse contacten, nieuwsbrieven, ouder-contactavonden en vieringen proberen we deze openheid gestalte te geven.

We willen dat de kinderen op school een zelfstandigheid ontwikkelen door daar bij het schoolwerk een beroep op te doen en door kinderen verantwoordelijkheid te geven voor het eigen werk. Die eigen verantwoordelijkheid kan alleen als de samenwerking tussen school en ouders een 'betrokkenheid' ademt. De sociale vorming moet o.a. gestalte krijgen door het samenwerken van kinderen bij schooltaken. Maar we willen bij het samenwerken ook het respect van leerlingen voor anderen herkennen.

We verwachten dat kinderen zich beter kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving en dat die ontwikkeling gestimuleerd zal worden door veel (zelf) te ervaren en (zelf) te doen.

PrintPagina printen