Hier bent u:

BS Mandegoud

Adres:
Halsemastraat 8
Postcode/Plaats:
9977SE Kloosterburen
Telefoonnummer:
0595-481747
Website:
Directeur:
Henrieke Sakey
Schoolleider:
BS Mandegoud

Nederland kent openbare scholen, christelijke scholen, katholieke
scholen, enz. Over het algemeen is bekend wat dit inhoudt; ouders
hebben een beeld van de identiteit van een dergelijke school. Ook
zijn er samenwerkingsscholen. Basisschool Mandegoud is een
samenwerkingsschool. Deze vorm is niet zo bekend bij iedereen.
Daarom dit ouderboekje over de identiteit van Mandegoud.
Mandegoud, een samenwerkingsschool
Een samenwerkingsschool is een school waarin meerdere scholen van
verschillende identiteiten één school zijn gaan vormen, zonder één
van de bestaande identiteiten aan te nemen. Een
samenwerkingsschool geeft juist vorm aan de identiteiten van de
scholen, waaruit de school is ontstaan. Dit maakt onderdeel uit van de
identiteit van Mandegoud als samenwerkingsschool.
Mandegoud is in 2003 ontstaan uit een fusie tussen de openbare, de
katholieke en de christelijke school te Kloosterburen. Elke school
had haar eigen geschiedenis, achtergrond, gebruiken en daarmee
haar eigen identiteit. In het eigene van Mandegoud speelt de
ontstaansgeschiedenis van de school een belangrijke rol.
 
Visie
Bij het samen gaan hebben de drie scholen samen een missie
geformuleerd:
"De school als samenwerkingsschool - ontstaan uit protestants-
christelijk (PC), katholiek (RK) en openbaar onderwijs (OO - wil een
school zijn voor de hele dorpsgemeenschap, d.w.z. een school die open
staat voor alle ouders en kinderen. Een school waar geleerd wordt
rekening met elkaar te houden en waar respectvol wordt omgegaan
met verschillen. Een school waar kinderen, ouders en leerkrachten
zich thuis voelen."
PrintPagina printen