Hier bent u:

o.b.s. Klinkenborg

Adres:
Pastorieweg 6
Postcode/Plaats:
9995 PN Kantens
Telefoonnummer:
0595-551788
Directeur:
Laurą Gerards
Schoolleider:

o.b.s. Klinkenborg

De school kreeg voor het eerst de naam "Klinkenborg" in 1953, toen de school aan de Kerkhofsweg geopend werd. De school ontleent zijn naam aan de vroegere borg uit de 17e eeuw nabij Kantens.

De school is gelegen op een wierde in het centrum van het dorp en gebouwd in 1985 toen de Wet op het basisonderwijs in werking trad. Hierdoor moest er een gebouw voor kleuter- en lager onderwijs komen. De oude school werd afgebroken en de nieuwe kwam ervoor in de plaats. Het gebouw is modern van opzet. De school ligt niet aan wegen bestemd voor doorgaand verkeer.

De school bestaat uit 4 leslokalen, een gemeenschapsruimte en een speellokaal voor de jongste kinderen.

De ontmoetingsruimte wordt tevens gebruikt voor werken met kleine groepen en voor het computeronderwijs. De ontmoetingsruimte dient tevens als overblijfruimte. Voor individuele leerlingenzorg is er de mogelijkheid om van een instructielokaal gebruik te maken. In het gebouw is ook de peuterspeelzaal gevestigd. Zes keer per jaar huisvest het gebouw ook het consultatiebureau.

PrintPagina printen