Hier bent u:

o.b.s. De 9 Wieken

Adres:
Het Hooge Heem 1
Postcode/Plaats:
9951 BT Winsum
Telefoonnummer:
0595-441269
Website:
Directeur:
Siebrig Bisschop
Schoolleider:
o.b.s. De 9 Wieken

Dynamisch onderwijs is van vitaal belang. Onze school streeft naar kwaliteit in het bieden van onderwijs op maat, samenwerking, aandacht voor zowel kennis als ook voor cultuur en vorming.
Kennis geeft kansen†en met dat motto richten we ons op onderwijs dat zich kenmerkt door zo hoog mogelijke opbrengsten. Hierbij zijn taal, lezen en rekenen speerpunten voor onze school. Als kinderen deze onderdelen goed beheersen geeft hen dat meer kansen om het vervolgonderwijs tot een goed einde te brengen en later een betere startbekwaamheid te hebben voor de maatschappij.
We zien de school als een lerende organisatie, waarin discussie over onderwijsverbetering, het bijstellen van de visie op en werkwijze in onderwijs een belangrijk gegeven is. In deze professionele cultuur is er voor leerkrachten ruimte om zich te scholen en om elkaar te versterken door middel van een positief kritische houding t.o.v. elkaars werkwijze. Hierbij trekken we graag samen op met de ouders die net als de school het beste onderwijs en de beste ontwikkeling voor hun kind(eren) willen.
Er wordt naast de cognitieve ontwikkeling (weten en kunnen) ook aandacht gegeven aan het ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden alsmede zelfstandigheid en samenwerken. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling maken wij gebruik van een aparte methode hiervoor, Leefstijl geheten.
Ieder kind is uniek, heeft verschillende mogelijkheden en hanteert vaak verschillende strategieŽn om zich te ontwikkelen. Om tegemoet te komen aan deze verschillen wordt er zoveel mogelijk ingespeeld op de individuele mogelijkheden van een leeromgeving die recht doet aan de verschillen tussen kinderen. Dit doen we zo veel mogelijk door het aanbieden van onderwijs op maat, adaptief onderwijs.
De openbare basisschool De 9 Wieken wil een open school voor ieder kind zijn. Het biedt een leerplek waar kinderen zich veilig en welkom voelen en zich kunnen ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met en aandacht wordt gegeven aan de individuele mogelijkheden van ieder kind.
PrintPagina printen